De oplossing van de Koninklijke Puzzel uit de zomer-editie van Oranje Boven is:

Koning der Nederlanden

Oranje Boven verloot 5 exemplaren van Hollandse Helden van Cor Bakker onder de goede inzenders van de woordzoeker.

Wilt u kans maken?

Vul de goede oplossing van de Woordzoeker voor 1 november 2021 in samen met uw naam en adresgegevens op bijgaand formulier. De oplossing en de namen van de winnaars worden gepubliceerd vanaf 1 september op www.oranje-boven.nl. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

(Uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in publicatie)